ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει από 8/11/2021, οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στα κενά των καθηγητών όπως φαίνεται παρακάτω.