Προσφορά πρακτορείων για εκπαιδευτική επίσκεψη

Επίσκεψη στο αθλητικό κέντρο Planet (Γέρακας) με 4 λεωφορεία στις 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.