ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ο Διευθυντής, οι Υποδιευθύντριες και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών , θα θέλαμε να σας απευθύνουμε την παρακάτω ενημέρωση που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας τους σχολείου μας. Σκοπός μας είναι η καλύτερη συνεργασία μαζί σας καθώς και η ικανοποιητική συμμετοχή των μαθητών μας στην εκπαιδευτική διαδικασία με την καλύτερη δυνατή απόδοση στα μαθήματα.

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου είναι οι όροι και οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους διεξάγεται αποτελεσματικά το έργο του σχολείου, εφόσον γίνονται αποδεκτοί και τηρούνται από τους μαθητές μας μετά από ενημέρωση των ίδιων και των γονέων και κηδεμόνων τους. Το σχολείο συνεργάζεται μόνο με γονείς και κηδεμόνες ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

1. Όρια σχολείου

Το σχολείο μας είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο σχολείο των Αχαρνών και οριοθετείται από τις οδούς Αριστοτέλους και Λιοσίων. Η λειτουργία του διεξάγεται στις αίθουσες διδασκαλίας, στην αυλή και στο Γυμναστήριο στη οδό Αριστοτέλους απέναντι από αυτό. Για την ασφάλειά τους, οι μαθητές μας θα πρέπει να περιορίζονται σ΄αυτούς τους χώρους, προσέχοντας να μην συνομιλούν με εξωσχολικούς μαθητές.


2. Τήρηση Ωρολογίου Προγράμματος

Η λειτουργία του σχολείου μας είναι πρωινή. Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στην προσευχή, στις αίθουσες διδασκαλίας ή στο Γυμναστήριο κάθε διδακτική ώρα, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος, ούτε να παρακωλύεται η διεξαγωγή των μαθημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το σχολείο διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, περιπάτους, εκδρομές, επισκέψεις σε Μουσεία και εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκκλησιασμό, σχολικές γιορτές και κάθε είδους σχολικές εκδηλώσεις. Οι μαθητές μας φεύγουν από το σχολείο στο τέλος της καθημερινής λειτουργίας του και όχι ενδιάμεσα στις διδακτικές ώρες.

3. Συμπεριφορά- Πειθαρχία

Οι μαθητές οφείλουν:

  • να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά.
  • να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες καθώς , είναι αυτονόητο ότι ο σεβασμός στην διαφορετικότητα των συμμαθητών μεταξύ τους, είτε πρόκειται για την θρησκεία, είτε για τις απόψεις και αντιλήψεις του καθενός, ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ τους και προάγει το συλλογικό πνεύμα του σχολείου.
  • να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου,
  • να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να αποφεύγουν την επιθετική συμπεριφορά,
  • να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και μπορούν να οδηγήσουν σε ποινές που μπορεί να φθάσουν μέχρι στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.
  • Οι μαθητές μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δεν τηρούν τους όρους σωστής συμπεριφοράς και καλής συνεργασίας με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, υποχρεώνονται να δεχθούν κλιμακωτές κυρώσεις, ανάλογες με τις πράξεις τους (επίπληξη, ωριαία αποβολή, αποβολή μίας ημέρας, αποβολή δύο ή και περισσότερων ημερών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων). Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται προειδοποιήσεις και επικοινωνία με τον γονέα ή τον κηδεμόνα.

4. Συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες

Η συμμετοχή των μαθητών μας στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτικό να τηρούν τις οδηγίες των καθηγητών που είναι υπεύθυνοι γι αυτούς, σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε χώρο και να τους εμπιστεύονται για την ασφάλειά τους και τη συνεργασία που είναι απαραίτητη για τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις στα μαθήματα και στα προγράμματα του σχολείου μας.

5. Απουσίες και φοίτηση μαθητών για το Σχ. Έτος 2020-21

Οι μαθητές μας, δεν δικαιούνται να διαλέγουν μαθήματα και πρέπει να τα παρακολουθούν όλα ανελλιπώς. Η τακτική και συνεπής φοίτηση συνδέεται με τις απουσίες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών (στο τέλος του 2ου τετραμήνου), δε λαμβάνονται υπόψη – με την έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μερικές ή όλες (ανάλογα την περίπτωση μπορεί να υπάρχει όριο από τη νομοθεσία) οι απουσίες των μαθητών/τριών όπως αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/τ.Β’/31-5-2019) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στα άρθρα 24, 26 και 28.

Απουσίες μαθητών που καταχωρούνται αλλά δεν προσμετρούνται, λόγω Κορωνοϊού

1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 3780/τ.Β’/8-9-2020, άρθρο 8 :
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

6. Καθαριότητα / Υγιεινή / Εμφάνιση

Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για την διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων για λόγους υγιεινής και αισθητικής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο φαγητό που οι μαθητές μας αγοράζουν από το κυλικείο ή φέρνουν από το σπίτι, το οποίο οφείλουν να καταναλώνουν στο διάλειμμα στην αυλή και όχι μέσα στις τάξεις στην διάρκεια του μαθήματος. Οφείλουν επίσης, να προσέχουν την προσωπική τους υγιεινή και να έρχονται στο σχολείο καθαροί και περιποιημένοι.
Οι ενδυματολογικές επιλογές των μαθητών γίνονται σεβαστές με την προϋπόθεση ότι γίνονται γενικά αποδεκτές και δεν προσβάλλουν τον χώρο του σχολείου. Για το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι απαραίτητο το ντύσιμο που έχει υποδείξει ο καθηγητής του μαθήματος.

7. Υλικοτεχνικά μέσα

Τα εποπτικά μέσα, οι χάρτες, τα δωρεάν βιβλία των μαθημάτων, τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης, το υλικό του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, τα όργανα και ο εξοπλισμός του Χημείου, οι υπολογιστές στην αίθουσα της Πληροφορικής και γενικά η υλικοτεχνική υποδομή όλου του κτηρίου του δημοσίου σχολείου μας δεν πρέπει να υφίστανται φθορά, επειδή αποτελούν περιουσία όσων φοιτούν σ΄αυτό και πρέπει να είναι πάντοτε στην διάθεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

8. Κινητά τηλέφωνα

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται επειδή γίνεται συχνά κατάχρηση, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά την διάρκεια του μαθήματος και ως εκ τούτων απαγορεύεται από τον νόμο. Αντ΄αυτού, το τηλέφωνο του σχολείου είναι πάντοτε στην διάθεση των μαθητών, ώστε να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή με τους γονείς και κηδεμόνες τους.

9. Κάπνισμα

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, ως εκ τούτου και στους χώρους του σχολείου. Για να συνειδητοποιήσουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε αθλήματα, σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και γενικά σε δραστηριότητες στις οποίες θα διοχετεύσουν την ενεργητικότητα της ηλικίας τους και στις οποίες θα απασχοληθούν εποικοδομητικά και ικανοποιητικά.

10. Ενημέρωση γονέων

Οι γονείς και κηδεμόνες δεν πρέπει να παραλείπουν να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες τα μαθήματα και από την διεύθυνση του σχολείου για την επίδοση και την συμπεριφορά των παιδιών τους τις ημέρες παράδοσης των ελέγχων επίδοσης, αλλά και στην διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις ημέρες και τις ώρες που έχουν οριστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Τέλος, αγαπητοί μας γονείς και κηδεμόνες, σας πληροφορούμε ότι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες μας και για τον κανονισμό μας και σας παρακαλούμε να διαθέσετε μέρος από τον πολύτιμο χρόνο σας για να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ώστε να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα και τις ανάγκες του σχολείου.

Σας ευχαριστούμε, Ο Διευθυντής, οι Υποδιευθυντές, Ο Σύλλογος Διδασκόντων.