Θερινή εφημερία σχολείου

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 και προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, το σχολείο θα παραμένει ανοιχτό για το κοινό κάθε ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 09:00-13:00.