ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ 2018-2020

Το 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή του δράση πραγματοποιεί για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 το πρόγραμμα Erasmus+ “Connecting classrooms 3.0″ που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά και θα ολοκληρωθεί εφέτος.

Ο διαδικτυακός τόπος του προγράμματος είναι: http://connectingclasses3.wixsite.com/greekblog

Επίσης τη φετινή χρονιά ανέλαβε να πραγματοποιήσει άλλα δύο προγράμματα Erasmus+ που η διάρκειά τους θα είναι δύο χρόνια, 2018 – 2020.

Το πρώτο πρόγραμμα τιτλοφορείται: “A nod to our heritage” και συμμετέχουν σε αυτό ως εταίροι Ισπανοί, Έλληνες, Πορτογάλοι και Πολωνοί.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Μαθητές από τέσσερα σχολεία διαφορετικών ευρωπαϊκών πόλεων θα συναντηθούν, θα γνωριστούν μεταξύ τους, θα μάθει ο ένας από τον άλλον και θα διδάξει ο ένας τον άλλον. Θα γνωρίσουν τις ρίζες τους, την πολιτιστική τους κληρονομιά, τις παραδόσεις τους και θα καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η διατήρησή τους. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες  θα τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και των άλλων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, να δείξουν τον σεβασμό τους σ΄αυτόν, να βρούνε τις ομοιότητες και να καταλάβουν ότι ανήκουμε όλοι, παρά τις διαφορές μας, στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια. Η έρευνά τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τουριστικού οδηγού από τους ίδιους τους μαθητές.

Ο διαδικτυακός τόπος του προγράμματος είναι: anodtoourheritage.wixsite.com/website

Το δεύτερο πρόγραμμα Erasmus+ έχει τίτλο: “ENOCULTURE. THE BEGINNINGS OF ENOCULTURE IN EUROPE. PRE-PHYLLOXERIC GRAPES”

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι: Aurelio Gómez Escolar (Ισπανία), 1º Gymasio Αχαρνών (Ελλάδα), Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιων (Κύπρος), 5º Γυμνάσιο Χανίων (Ελλάδα), IES Teguise (Ισπανία). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει το Πανεπιστήμιο του Burgos (Ισπανία).

Το πρόγραμμα αυτό, με αφόρμηση την παραγωγή του κρασιού, είναι μια εμπειρία που ενθαρρύνει την πειραματική μεθοδολογία μεταξύ των μαθητών καθώς αναπτύσσουν περιεχόμενο και θέματα παρμένα από το πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, εξετάζει νέους τρόπους αξιολόγησης της σχολικής εργασίας. Το έργο βασίζεται σε βιωματική μάθηση και στηρίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην επικοινωνία με τους ευρωπαίους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Στόχος του έργου είναι η άμεση σύνδεση των μαθητών με τον κόσμο των  επιχειρήσεων. Το έργο προωθεί  μια εκπαιδευτική αλλαγή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχολείων, διευκολύνοντας την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων, ενθαρρύνει το πνεύμα της αλληλεγγύης και προωθεί την επιχειρηματικότητα και την οικονομική διαχείριση σε όλους τους συμμετέχοντες. Χάρη στο έργο, οι Ευρωπαίοι μαθητές θα ξεκινήσουν μια έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτισμό, και την enoculture, που είναι  βασική στο τοπικό πλαίσιο όλων των εταίρων.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης θα καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας. Θα αναλύσουν και θα προσαρμόσουν την εργασία τους στον πολιτισμό, τη θρησκεία και τα έθιμα των εταίρων τους, αλλά και θα εκφράσουν τις δικές τους προτιμήσεις σε αυτούς τους τομείς.

Ο διαδικτυακός τόπος του προγράμματος είναι: https://proyectoenologico.wixsite.com/enocultura


Διαγωνισμός για το logo του ΝΟΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ LOGO ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + “A nod to our heritage” – ΝΟΗ

  • 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού

— Σκοπός του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός λογοτύπου Erasmus + project “A Nod to Our Heritage”.

— Τα logo πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το θέμα του έργου που αφορά:

τις παραδόσεις, την ιστορία, την κληρονομιά, το σεβασμό, τη μνήμη για το παρελθόν.

— Το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς του προγράμματος Erasmus + “A Nod to Our Heritage” και θα τοποθετηθεί σε διαφημιστικά και ενημερωτικά υλικά του έργου.

  • 2 Κανόνες διαγωνισμού

— Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του logo ή ελεύθερο σχέδιο ή πρόγραμμα του υπολογιστή

◆ Σχήμα: στρογγυλό ή ορθογώνιο

◆ Γράμματα: NOH (συντομογραφία για τον τίτλο του έργου “A Nod to Our Heritage”)

◆ Μέγεθος: μέγεθος χαρτιού A4

◆ Χρώματα: χωρίς περιορισμούς

◆ Χώρες: Ισπανία (Χώρα των Βάσκων), Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία

◆ Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο λογότυπο (ανάλογα με την έμπνευσή σας):

★ Erasmus +

★ NOH

★ Παραδόσεις

★ Παρελθόν

★ Ιστορία

★ Σεβασμός

★ Μνήμη του παρελθόντος

— Ένας συμμετέχων μπορεί να παρουσιάσει μόνο ένα έργο σε ηλεκτρονική μορφή ή σε χαρτί.

— Κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους αναλαμβάνει να κάνει την εργασία του χωρίς να αντιγράψει υπάρχοντα έργα από το Διαδίκτυο

— Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους στον συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ μέχρι τις 15/12/2018.

— Το λογότυπο που επιλέγεται μέσω του διαγωνισμού γίνεται ιδιοκτησία του Διοργανωτή, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο για τους σκοπούς προώθησης του έργου.

— Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των έργων είναι:

  • η εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στους κανονισμούς
  • θέμα λογοτύπου σχετικά με το έργο
  • δημιουργικότητα, πρωτοτυπία
  • αισθητική
  • Λειτουργικές αξίες του έργου

— Τα έργα που παρουσιάζονται στον διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από την Παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος και τον καθηγητή της Αισθητικής Αγωγής

— Η Επιτροπή θα απονείμει τρία ΒΡΑΒΕΙΑ για τα τρια καλύτερα logo

— Έργα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους παρόντες κανονισμούς ή παραδίδονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία, δεν θα αξιολογηθούν από την Παιδαγωγική Ομάδα.

— Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών των κανονισμών.