ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

Α1

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Εργαστήρια ΔεξιοτήτωνΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΔΑΡΑΤΖΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Οικιακή ΟικονομίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γεωλογία – ΓεωγραφίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α2

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΔΑΡΑΤΖΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Οικιακή ΟικονομίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γεωλογία – ΓεωγραφίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α3

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΔΑΡΑΤΖΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Οικιακή ΟικονομίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γεωλογία – ΓεωγραφίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α4

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Οικιακή ΟικονομίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γεωλογία – ΓεωγραφίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ

Α5

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΔΑΡΑΤΖΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Οικιακή ΟικονομίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ

Β1

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΔΑΡΑΤΖΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γεωλογία – ΓεωγραφίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Β2

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Β3

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ

Β4

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΘρησκευτικάΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γεωλογία – ΓεωγραφίαΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΧημείαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Αγγλικά μέσοιΜΑΣΣΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ

Γ1

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Κοινωνική και Πολιτική ΑγωγήΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Φυσική ΑγωγήΠΑΛΛΗΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γ2

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Κοινωνική και Πολιτική ΑγωγήΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΣΟΡΟΒΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΧημείαΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γερμανικά μέσοιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γ3

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Κοινωνική και Πολιτική ΑγωγήΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΑΝΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΠΑΣΧΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΡΙΖΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΧημείαΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ

Γ4

ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΚαλλιτεχνικάΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΤεχνολογίαΓΑΒΑΛΛΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΠληροφορικήΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΔΗΜΙΖΑ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΜαθηματικάΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Κοινωνική και Πολιτική ΑγωγήΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφρασηΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΒιολογίαΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΦυσικήΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-ΧημείαΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΓΠ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΤΟΥΜΑΣΗΣ
ΞΓ-ΓΥΜΝ-Γαλλικά μέσοιΣΤΑΜΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από ΜετάφρασηΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από ΜετάφρασηΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από ΜετάφρασηΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-ΙστορίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΤΞ-ΓΥΜΝ-Γλωσσική ΔιδασκαλίαΝΤΖΙΑΦΕΡΗ